Bedankt dat je ervoor hebt gekozen om deel uit te maken van onze gemeenschap bij Voigt-Travel, zaken doend als Voigt-Travel (“wij”, “ons” of “onze”). We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via arcticans@gmail.com.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe we uw informatie kunnen gebruiken als u:
– Onze mobiele applicatie downloadt en gebruikt — Noorderlicht App

Als we in deze privacyverklaring verwijzen naar:

– “Website”, we verwijzen naar elke website van ons die verwijst naar of links naar dit beleid
– “App”, we verwijzen naar elke toepassing van ons die verwijst naar of links naar dit beleid, inclusief de hierboven genoemde
– “Services”, we verwijzen naar onze website, app en andere gerelateerde diensten, inclusief verkoop, marketing of evenementen

Het doel van deze privacyverklaring is om u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u in verband hiermee heeft. Als er voorwaarden in deze privacyverklaring staan ​​waarmee u het niet eens bent, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze Services.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door, omdat deze u zal helpen begrijpen wat we doen met de informatie die we verzamelen.

INHOUDSOPGAVE

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?
2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?
3. WORDEN UW GEGEVENS MET IEDEREEN GEDEELD?
4. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?
5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
6. HOE HOUDEN WE UW GEGEVENS VEILIG?
7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
8. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES
9. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?
10. GEVEN WIJ UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?
11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?
12. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN, BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Informatie automatisch verzameld

In het kort: bepaalde informatie, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze Services bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Services bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie , informatie over hoe en wanneer u onze Services gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze Services te behouden en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:
Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Services opent of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit in de Services bevatten (zoals de datum-/tijdstempels die verband houden met uw gebruik, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u uitvoert, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (ook wel ‘crashdumps’ genoemd) en hardware-instellingen).

Apparaat gegevens. We verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel Internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en systeemconfiguratie informatie.

Locatie gegevens. We verzamelen geen locatiegegevens zoals informatie over de GPS-locatie van uw apparaat. We zouden gewoon de geselecteerde tijdzone op uw apparaat gebruiken.

 

Informatie verzameld via onze App

Kortom: we verzamelen informatie over uw geolocatie, mobiele apparaat, pushmeldingen wanneer u onze app gebruikt.

Als u onze App gebruikt, verzamelen we ook de volgende informatie:
Gegevens van mobiele apparaten. We verzamelen automatisch apparaatinformatie (zoals uw mobiele apparaat-ID, model en fabrikant), besturingssysteem, versie-informatie en systeemconfiguratie-informatie, apparaat- en applicatie-identificatienummers, browsertype en -versie, hardwaremodel Internetserviceprovider en/of mobiele provider, en Internet Protocol (IP) adres (of proxyserver). Als u onze App gebruikt, kunnen we ook informatie verzamelen over het telefoonnetwerk dat is gekoppeld aan uw mobiele apparaat, het besturingssysteem of platform van uw mobiele apparaat, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke apparaat-ID van uw mobiele apparaat en informatie over de functies van onze app die u hebt geopend.

Push-meldingen. We kunnen vragen om u pushmeldingen te sturen met betrekking tot uw account of bepaalde functies van de App. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van dit soort communicatie, kunt u ze uitschakelen in de instellingen van uw apparaat.

Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze app te behouden, voor het oplossen van problemen en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

 

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Kortom: we verwerken uw gegevens voor doeleinden die zijn gebaseerd op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, de naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.

We gebruiken persoonlijke informatie die via onze Services is verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om met uw toestemming een contract met u aan te gaan of uit te voeren en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop we ons baseren naast elk hieronder vermeld doel.

We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:

Om administratieve informatie naar u toe te sturen. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u product-, service- en nieuwe functie-informatie en/of informatie over wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid te sturen.

Om onze Services te beschermen. We kunnen uw informatie gebruiken als onderdeel van onze inspanningen om onze Services veilig en beveiligd te houden (bijvoorbeeld voor het monitoren en voorkomen van fraude).

Om onze algemene voorwaarden en ons beleid af te dwingen voor zakelijke doeleinden, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten of in verband met ons contract.

Om te reageren op juridische verzoeken en om schade te voorkomen. Als we een dagvaarding of ander wettelijk verzoek ontvangen, moeten we mogelijk de gegevens die we bewaren inspecteren om te bepalen hoe we moeten reageren.

Om u marketing- en promotionele berichten te sturen. Wij en/of onze externe marketingpartners kunnen de persoonlijke informatie die u ons toestuurt, gebruiken voor onze marketingdoeleinden, als dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. Wanneer u bijvoorbeeld interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze Diensten, u abonneert op marketing of anderszins contact met ons opneemt, zullen wij persoonlijke informatie van u verzamelen. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing-e-mails (zie “WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?” hieronder).

Lever gerichte advertenties aan u. We kunnen uw informatie gebruiken om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te ontwikkelen en weer te geven (en samen te werken met derden die dit doen) die zijn afgestemd op uw interesses en/of locatie en om de effectiviteit ervan te meten.

Voor andere zakelijke doeleinden. We kunnen uw informatie gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Diensten, producten, marketing en uw ervaring. We kunnen deze informatie in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruiken en opslaan, zodat deze niet wordt geassocieerd met individuele eindgebruikers en geen persoonlijke informatie bevat. We zullen geen identificeerbare persoonlijke informatie gebruiken zonder uw toestemming.

 

3. WORDEN UW GEGEVENS MET IEDEREEN GEDEELD?

Kortom: we delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen.

We kunnen uw gegevens die we in ons bezit hebben verwerken of delen op basis van de volgende wettelijke basis:
Toestemming: we kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.

Gerechtvaardigde belangen: we kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde zakelijke belangen te verwezenlijken.

Uitvoering van een contract: wanneer we een contract met u zijn aangegaan, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.

Wettelijke verplichtingen: we kunnen uw informatie vrijgeven wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding ( ook als reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).

Vitale belangen: we kunnen uw informatie vrijgeven wanneer we denken dat dit nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in rechtszaken waarbij wij betrokken zijn.
Meer specifiek moeten we mogelijk uw gegevens verwerken of uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:
Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

 

4. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

Kortom: we kunnen cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare volgtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring.

 

5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

In het kort: we bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan ​​door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat we uw persoonlijke gegevens langer dan 6 maanden bewaren.

Wanneer we geen lopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we veilig bewaar uw persoonlijke informatie en isoleer deze van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

 

6. HOE HOUDEN WE UW GEGEVENS VEILIG?

Kortom: Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere niet-geautoriseerde derden niet zullen worden in staat zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Services op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de Services binnen een beveiligde omgeving.

 

7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Kortom: in sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), hebt u rechten die u meer toegang geven tot en controle geven over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de EER en het VK) hebt u bepaalde rechten op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te verzoeken; (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Gebruik de onderstaande contactgegevens om een ​​dergelijk verzoek in te dienen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als we afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettelijke verwerkingsgronden dan toestemming.

Als u inwoner bent van de EER of het VK en u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vindt u hier: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u in Zwitserland woont, vindt u de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten hier: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Diensten. Ga naar http://www.aboutads.info/choices/ om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties door adverteerders op onze Services.

 

8. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”)-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze communiceren om niet online gevolgd te worden. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring. 

 

9. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Ja, als u inwoner bent van Californië, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke informatie.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de “Shine The Light”-wet, staat onze gebruikers die ingezetenen van Californië zijn toe om eenmaal per jaar gratis informatie over categorieën van persoonlijke informatie op te vragen en te verkrijgen die we bekendgemaakt aan derden voor direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account bij een Dienst hebt, hebt u het recht om te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u openbaar op de Diensten plaatst. Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en het e-mailadres vermelden dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Services, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig van al onze systemen worden verwijderd (bijv. Back-ups, enz.).

CCPA-privacyverklaring

De California Code of Regulations definieert een “ingezetene” als:

(1) elke persoon die zich in de staat Californië bevindt voor andere doeleinden dan een tijdelijk of voorbijgaand doel en
(2) elke persoon die gedomicilieerd is in de staat Californië en zich buiten de staat Californië bevindt voor een tijdelijk of voorbijgaand doel

Alle andere personen worden gedefinieerd als “niet-ingezetenen”.

Als deze definitie van “inwoner” op u van toepassing is, moeten we ons houden aan bepaalde rechten en plichten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Welke categorieën persoonsgegevens verzamelen we?

We hebben de volgende categorieën persoonlijke informatie verzameld in de afgelopen twaalf (12) maanden:
– Categorie
– Voorbeelden
– Verzameld

 

A. Identificatiegegevens

Contactgegevens, zoals echte naam, alias, postadres, telefoon- of mobiel contactnummer, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, internetprotocoladres, e-mailadres en accountnaam

NEE

 

B. Categorieën van persoonlijke informatie vermeld in het California Customer Records-statuut

Naam, contactgegevens, opleiding, werk, arbeidsverleden en financiële informatie

NEE

 

C. Beschermde classificatiekenmerken onder Californische of federale wetgeving

Geslacht en geboortedatum

NEE

 

D. Commerciële informatie

Transactie-informatie, aankoopgeschiedenis, financiële details en betalingsinformatie

NEE

 

E. Biometrische informatie

Vingerafdrukken en stemafdrukken

NEE

 

F. Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit

Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, online gedrag, interessegegevens en interacties met onze en andere websites, applicaties, systemen en advertenties

NEE 

G. Geolocatiegegevens

Apparaat locatie

NEE

 

H. Audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of vergelijkbare informatie

Afbeeldingen en audio-, video- of gespreksopnamen gemaakt in verband met onze bedrijfsactiviteiten

NEE

 

I. Beroeps- of werkgerelateerde informatie

Zakelijke contactgegevens om u onze diensten op zakelijk niveau te kunnen leveren, functietitel, arbeidsverleden en beroepskwalificaties als u bij ons solliciteert

NEE

 

J. Onderwijsinformatie

Studentendossiers en directory-informatie

NEE

 

K. Gevolgtrekkingen getrokken uit andere persoonlijke informatie

Gevolgtrekkingen getrokken uit de hierboven vermelde verzamelde persoonlijke informatie om een ​​profiel of samenvatting te maken over bijvoorbeeld de voorkeuren en kenmerken van een persoon

NEE

 

We kunnen ook andere persoonlijke informatie verzamelen buiten deze categorieën gevallen waarin u persoonlijk, online of per telefoon of post met ons communiceert in de context van: –
Hulp ontvangen via onze klantenondersteuningskanalen;
– Deelname aan klantonderzoeken of prijsvragen; en 
– Vergemakkelijking bij de levering van onze Diensten en om te reageren op uw vragen.

Hoe gebruiken en delen we uw persoonlijke gegevens?

Meer informatie over onze praktijken voor het verzamelen en delen van gegevens vindt u in deze privacyverklaring.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op arcticans@gmail.com, of door te verwijzen naar de contactgegevens onderaan dit document.

Als u een gemachtigde agent gebruikt om uw recht op opt-out uit te oefenen, kunnen we een verzoek weigeren als de gemachtigde agent geen bewijs overlegt dat hij of zij geldig gemachtigd is om namens u te handelen.

Worden uw gegevens met iemand anders gedeeld?

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan onze dienstverleners op grond van een schriftelijk contract tussen ons en elke dienstverlener. Elke dienstverlener is een entiteit met winstoogmerk die de informatie namens ons verwerkt.

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden, zoals voor het uitvoeren van intern onderzoek voor technologische ontwikkeling en demonstratie. Dit wordt niet beschouwd als het “verkopen” van uw persoonsgegevens.

Ruben Weytjens heeft in de afgelopen 12 maanden geen persoonlijke informatie aan derden bekendgemaakt of verkocht voor zakelijke of commerciële doeleinden. Ruben Weytjens zal in de toekomst geen persoonlijke informatie van websitebezoekers, gebruikers en andere consumenten verkopen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Recht om verwijdering van de gegevens te vragen – Verzoek om verwijdering

U kunt vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Als u ons vraagt ​​om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, zullen we uw verzoek respecteren en uw persoonlijke gegevens verwijderen, behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen, zoals (maar niet beperkt tot) de uitoefening door een andere consument van zijn of haar recht op vrije meningsuiting , onze nalevingsvereisten die voortvloeien uit een wettelijke verplichting of enige verwerking die vereist kan zijn ter bescherming tegen illegale activiteiten.

Recht om geïnformeerd te worden – Verzoek om te weten

Afhankelijk van de omstandigheden heeft u het recht om te weten:
– of wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken; 
– de categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen;
– de doeleinden waarvoor de verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt; 
– of wij uw persoonsgegevens aan derden verkopen;
– de categorieën persoonlijke informatie die we hebben verkocht of openbaar gemaakt voor zakelijke doeleinden; 
– de categorieën van derden aan wie de persoonlijke informatie is verkocht of bekendgemaakt voor zakelijke doeleinden; en 
– het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van persoonlijke informatie.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn we niet verplicht om consumenteninformatie te verstrekken of te verwijderen die is geanonimiseerd als reactie op een verzoek van een consument of om individuele gegevens opnieuw te identificeren om een ​​verzoek van een consument te verifiëren.

Recht op non-discriminatie voor de uitoefening van de privacyrechten van een consument

We zullen u niet discrimineren als u uw privacyrechten uitoefent.

Verificatie proces

Na ontvangst van uw verzoek moeten we uw identiteit verifiëren om vast te stellen dat u dezelfde persoon bent over wie we de informatie in ons systeem hebben. Deze verificatie-inspanningen vereisen dat we u vragen om informatie te verstrekken, zodat we deze kunnen matchen met informatie die u ons eerder hebt verstrekt. Afhankelijk van het type verzoek dat u indient, kunnen we u bijvoorbeeld vragen om bepaalde informatie te verstrekken, zodat we de door u verstrekte informatie kunnen matchen met de informatie die we al in ons bestand hebben, of we kunnen contact met u opnemen via een communicatiemethode (bijv. of e-mail) die u eerder aan ons heeft verstrekt. We kunnen ook andere verificatiemethoden gebruiken als de omstandigheden dit vereisen.

We zullen de persoonlijke informatie die in uw verzoek is verstrekt alleen gebruiken om uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek te doen te verifiëren. Voor zover mogelijk zullen we vermijden om aanvullende informatie van u te vragen voor verificatiedoeleinden. Als we uw identiteit echter niet kunnen verifiëren op basis van de informatie die al door ons wordt bijgehouden, kunnen we u vragen aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te verifiëren en voor veiligheids- of fraudepreventiedoeleinden. We zullen dergelijke extra verstrekte informatie verwijderen zodra we klaar zijn met uw verificatie.

Andere privacyrechten

u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

u kunt vragen om correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of niet langer relevant zijn, of vragen om beperking van de verwerking van de gegevens

u kunt een geautoriseerde agent aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen onder de CCPA. We kunnen een verzoek weigeren van een gemachtigde agent die geen bewijs overlegt dat hij of zij geldig gemachtigd is om namens u te handelen in overeenstemming met de CCPA.

u kunt vragen om u af te melden voor toekomstige verkoop van uw persoonlijke gegevens aan derden. Na ontvangst van een verzoek tot opt-out zullen we zo snel mogelijk op het verzoek reageren, maar niet later dan 15 dagen vanaf de datum van indiening van het verzoek.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op arcticans@gmail.com, of door te verwijzen naar de contactgegevens onderaan dit document. Als u een klacht heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, horen wij dat graag van u.  

 

10. GEVEN WIJ UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?     

In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een prominente kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

 

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?     

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen op info@voigt-travel.nl.